Az Internetes sütik használatáról

Sütik a honlapon

A honlap használata során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárolhat a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. A honlap használatához a böngészőjében a cookie-k használatának az engedélyezése szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A sütik bármikor törölhetők az adott böngésző beállításiban található sütik eltávolítása/törlése funkcióval.

A Google és a sütik

A honlap alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ún. "sütiket" használ, szövegfájlokat, amelyek az Ön számítógépén elmentésre kerülnek és amely a weboldal Ön általi használatának elemzését teszi lehetővé. A süti által generált, az adott weboldal használatára vonatkozó információk rendszerint átkerülnek a Google egyik USA-ban lévő szerverére és ott elmentésre kerülnek. Az IP-anonimizálás ezen weboldalon való aktiválásának esetében az Ön IP-címét a Google azonban az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezmény további szerződő államaiban előbb lerövidíti. Csak kivételes esetekben kerül át a teljes IP-cím átvitelre a Google egyik USA-ban lévő szerverére és ott lerövidítik.
Ezen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a weboldal használatát, hogy riportokat állítson össze a weboldal-aktivitásokról és hogy további, a weboldal használattal és az internet használattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által átadott IP-címet a Google más adatokkal nem egyesíti. Ön a sütik elmentését a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben nem fogja tudni maradéktalanul használni ezen weboldal összes funkcióját.
Ezen túlmenően Ön megakadályozhatja a süti által generált és a weboldal használatára vonatkozó adatok rögzítését és továbbítását a Google felé, valamint ezen adatok (beleértve az Ön IP-címét) Google általi feldolgozását akként, hogy az alábbi link alatt rendelkezésre álló böngésző-bővítőmodult letölti és telepíti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Adatvédelmi nyilatkozat

Az UlrichTrans Kft. (Telephely: 8200 Veszprém Lőszergyári  út 1-3.) fontosnak tartja az Ön vállalkozási és személyes adatainak védelmét, ezért szeretnénk, hogy internetes oldalunk látogatása alatt biztonságban érezze magát.

A jelen szabályzat célja, hogy az UlrichTrans Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén minden egyén, különösen természetes személyek számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák adatainak és személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Jelen szabályzat valamennyi az UlrichTrans Kft. által végzett és a lentiekben meghatározott adatkezelésekre kiterjed. Az UlrichTrans Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására azzal, hogy jelen szabályzat egyes változatai közül mindenkor a weboldalon, aktuálisan megjelenített változat, vagy az adott adatkezeléskor rendelkezésre bocsátott tájékoztató tekintendő hatályosnak, ezért fontos, hogy az érintettek hozzájárulásuk megtétele előtt gondosan tanulmányozzák azt.

Az UlrichTrans Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az UlrichTrans Kft. adatkezeléseit mindenkor a hatályos jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Info. tv"), a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLX-XXV. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével és keretei között végzi.

Adatvédelmi megbízott

Adatvédelmi megbízottunk és csapata készséggel áll rendelkezésére az adatvédelemmel kapcsolatos összes témát illetően.

Kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: informacio@ulrichkazan.hu

Az Ön jogai

Személyes adatai tekintetében Önnek jogában áll, hogy felvilágosítást, helyesbítést, törlést vagy korlátozást kérjen tőlünk, a törvényi szabályozásnak megfelelően. Emellett adatait strukturált, általános és gép által olvasható formátumban bocsátjuk rendelkezésre. A visszavonástól kezdve nem használjuk fel többé adatait erre a célra. Ha jogos érdekünk fűződne adatai feldolgozásához, akkor ezt is letilthatja nálunk. Természetesen bármikor kapcsolatba léphet az illetékes felügyeleti hatóságokkal is.

Általános tudnivalók

1. Személyes adatok

A személyes adatok egy meghatározott vagy azonosítható természetes személyhez köthető, személyes vagy tárgyi adatok. Ezek közé olyan információk tartoznak, mint pl. a név, a levelezési cím, a telefonszám és a születési dátum. Azok az információk, melyek nem kapcsolhatók kizárólag közvetlenül a természetes személyhez – úgymint az ügyfél céges adatai vagy az oldal felhasználóinak száma – nem minősülnek személyes adatoknak.

2. Nem személyes adatok rögzítése és kezelése

A naplófájlokban, keresőmotorok és adatlapok révén weboldalaink használata során nem személyes adatként kerülnek bizonyos adatok gyűjtésre. Amikor meglátogatja weboldalunkat, webszervereink a rendszer biztonsága érdekében alapértelmezés szerint elmentik a lekérést kezdeményező számítógép kapcsolati adatait, azt a weboldalt, amelyet meglátogat, a látogatás dátumát és annak időtartamát, a használt böngészőprogram és operációs rendszer típusát, valamint azt a weboldalt, ahonnan eljutott a mi weboldalunkra. A mentett adatokat webszerver visszaélések nyomon követésére alkalmazza, majd az adatok törlődnek. Ezen túlmenően egyéb személyes adatokat, mint pl. az Ön nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét a rendszer nem rögzíti, kivéve, ha ezeket az adatokat pl. regisztráció, kérdőív, kiírás, szerződés-lebonyolítás vagy információkérés, alapján önként megadta.

3. Adatok felhasználása és továbbadása

3.1. Az Ön által rendelkezésre bocsátott nem személyes adatokat kizárólag a weboldalak műszaki adminisztrációjának, míg a személyes adatokat az Ön kéréseinek teljesítése – tehát rendszerint az Önnel kötött szerződés lebonyolítása vagy a megkeresésére küldött válasz,– céljából használjuk fel.

3.2. Személyes adatait nem adjuk tovább, nem értékesítjük,.kivéve, ha ez (előzetes tájékoztatás mellett) az értékesítés lebonyolításához vagy a megbízási adatok feldolgozásának keretében egy szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, jogszabály, vagy hatóság erre kötelez vagy ehhez Ön kifejezetten hozzájárult.

4. Adatok törlése

Ha a továbbiakban már nincs szükség az adataira a fenti célokra – a számlakiállítást is beleértve –, akkor töröljük őket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden adattörlés esetén először zároljuk, majd csak egy idő múlva töröljük végérvényesen az adatokat, hogy megelőzzük a tévedésből végrehajtott törlést, illetve az esetleges szándékos károkozást. Műszaki okokból előfordulhat, hogy az adatokat biztonsági mentésekben és tükrözött archívumokban is tároljuk. Ezeket a másolatokat a műszaki feltételekből adódó késleltetéssel ugyancsak töröljük. Személyes adatok kezelése során az egyes adatkezelések tájékoztatójának megfelelően kerülnek törlésre az adatok.

5. Sütik alkalmazása

Weboldalainkon rendszerint ún. munkamenet sütiket használunk, melyek a böngészőprogram számára fenntartott memóriaterületen tárolnak adatokat a munkamenet vezérléséhez. Ezért ezek legkésőbb a böngészőprogram bezárásakor törlődnek. A sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és weboldalunk elhagyását követően elvesztik jelentőségüket. Amennyiben úgy dönt, hogy nem kívánja engedélyezni a sütik használatát, weboldalaink nagy részét ettől függetlenül továbbra is elérheti. Egyes funkciókat vagy oldalakat azonban esetleg nem tud majd használni. Továbbá utalunk arra, hogy a böngészők általában rendelkeznek a sütik kezelésére vonatkozó funkciókkal.

6. Webelemzés

Az elemzéshez olyan kiértékelő szoftvert használunk, amely statisztikai úton értékeli ki az adatokat. A felhasználói adatok anonimizáltak. A szoftver ún. sütiket (szövegfájlokat) használ, melyek az Ön számítógépén tárolódnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldalak használatának elemzését. A weboldal használatával kapcsolatban a sütikben tárolt információkat elmentjük. Ezekhez a google eszközeit alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy ezek az adatok nem kerülnek továbbításra, így nem áll fenn annak a veszélye, hogy más, az Ön személyéhez rendelhető adatok illetéktelenekhez kerülnének.

7. Biztonság

Az UlrichTrans Kft. minden szükséges műszaki és szervezési biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megóvja adatait és személyes adatait a megsemmisüléstől vagy visszaélésektől. Ezért adatait biztonságos, nyilvánosan nem hozzáférhető környezetben tároljuk. Amennyiben e-mailben szeretne kapcsolatba lépni velünk, felhívjuk a figyelmét, hogy szavatoljuk az elküldött információk bizalmas módon történő kezelését. Az üzleti e-mailekbe harmadik felek nem tud beletekinteni.

8. Tájékoztatás joga

Írásbeli megkeresés esetén tájékoztatjuk arról, hogy milyen adatokat tárolunk Önről és milyen célra használjuk fel őket.

Személyes adatok kezelése

1. Adatkezelő adatai

Név: UlrichTrans Kft.
Telephely: 8200 Veszprém Lőszergyári  út 1-3.
 

2. Adatkezelésenként a kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, adatkezelés jogalapja

3. Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

3.1. Kérjük, hogy amennyiben adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, észrevétele merül fel, úgy forduljon a fenti elérhetőségeken cégünkhöz.

3.2. Egyebekben az érintettet az alábbi jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az UlrichTrans Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

3.3. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

3.4. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.5.  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni.

Magyar termék!

Kazánjaink előállítása 100%-ban magyar munkaerővel történik.

© 2016 Ulrich Kazán. A gazdaságos fűtéshez! - Készítette és üzemelteti a Skindrome studio - Minden jog fenntartva.